Som ny i schæferhundeverdenen stilles man over for en masse forkortelser, som kan virke mere eller mindre uforståelige.
Her bringes en oversigt over de mest anvendte.

Titler:

AK - Hunden er avlskåret. Avlskåringen kan være i klasse I, som er den fornemste klasse (hunden anbefales til avl) eller klasse II (hunden er egnet til avl). Begge kåringsklasser kræver at hunden har bestået færdselsprøve, brugshundeprøve og udholdenhedsprøve.

AM - Avlsmønstret, betyder at hunden er godkendt til avl. Kræver bestået færdselsprøve og udholdenhedsprøve.

AgK - Avlsgodkendt, hunden opfylder mindstekravet for opnåelse af stambogsføringsret

AVKL eller VA - Avlsklasse eller Vorzüglich Auslese. H.h.v. dansk og tysk prædikat for udvalgte hunde, som ved det pågældende lands årlige hovedudstilling særligt anbefales til avl.

Udstillingsprædikater:

                F - Udstillingsprædikatet Fortrinlig - Kan kun opnås i Brugshundeklasse og Veteranklasse.

               SG - Udstillingsprædikatet Særdeles God

                G - Udstillingsprædikatet God

                T - Udstillingsprædikatet Tilstrækkelig

                M - Udstillingsprædikatet Mangelfuld

                U - Udstillingsprædikatet Utilstrækkelig

Prøver:

UHP - Schæferhundeklubbens udholdenhedsprøve. Cykelprøve på 20 km.

AD - Ausdauernprüfung - Den tyske betegnelse for udholdenhedsprøven.

FP - Færdselsprøve, består af lydigheddel og færdselsdel. Færdselsdelen foregår i byen.

BH - Behinderungsprüfung - Den tyske betegnelse for Færdselsprøven

BHP (I, II, III)(1, 2, 3) - Brugshundeprøve 1, 2 ,3 Schæferhundeklubbens højeste uddannelsesbetegnelser. Alle prøver består af momenterne: sporarbejde, lydigheds- og forsvarsabejde. BHP III har største sværhedsgrad.

SchH (I, II, III)(1, 2, 3) - Schützhund 1, 2, 3, tyske prøver, svarer til BHP prøverne.

IPO (I, II, III)(1, 2, 3) - Internationale Prüfungs Ordnung 1, 2, 3 Internationale prøver efter samme mønster som BHP og SchH prøverne.

SPH (1, 2) - Sporhundeprøve.

FH (1, 2) - Den tyske betegnelse for sporhundeprøve

PH - Hunden har bestået Dansk Politihundeforenings dressurprøve.

HGH - Herden Gebrauch Hund. Tysk Hyrdehundeprøve

RH (1, 2) Rettungshund. Tysk redningshundeprøve

SL (I, II, III)(1, 2, 3) - Schæferhundeklubbens lydighedsprøver. Svarer til BHP prøverne men eksklusiv forsvarsarbejdet.

Beg.B, AB, ABC - Schæferhundeklubbens begynderprøver B=lydighedsarbejde, A=sporarbejde og C=forsvarsarbejde

KMH - Kampdrift - Mod – Hårdhed. Prædikatramme ved forsvarsarbejde.

 

HD: Hofteledsdysplasi = forandringer(dysplasi) i hofteleddene. Der er fastsat forskellige nationale og internationale måleenheder for graden af dysplasi. I Danmark anvendes flg. målestok A, B, C, D, E, hvor A, B, og C er godkendt til avl.

AA: Albueledsdysplasi. Status skal være kendt, før man må avle på hunden. Der bruges betegnelserne 0, 1, 2 og 3, hvor 0 er bedst. Der er ingen avlsrestriktioner, kun at status skal være kendt.

DNA: Blodprøve, så man kan fastslå afstamningen. Hunden skal være DNA-testet, før man må avle på den.

Diverse forkortelser:

HAS – Hovedavlsskue

HZS - Hauptzuchschau (tysk hovedavlsskue)
 

Organisatoriske forkortelser:

                HB - Hovedbestyrelsen

                AR - Avlsrådet

                BHR – Brugshunderådet

                ARK - Avlsrådets kontaktperson

                BRK - Brugshunderådets kontaktperson

                PRK - PR udvalgets kontaktperson

                DKK - Dansk Kennel Klub

                TJU - Tjenestehundeudvalget (udvalg under DKK)

   
Copyright 2010-2018: Kennel Heager